Tuyển dụng nhân viên kế toán

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Thông báo tuyển dụng kế toán. Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong sẽ tạo điều kiện cho sinh viên phỏng vấn trước và khi thi tốt nghiệp xong thì đi làm hoặc đi làm 1/2 ngày tuy theo nguyên vọng của sinh viên.

Chi tiết xem file đính kèm bên dưới.

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TB TUYEN DUNG.pdf 38.144 KB