Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Cty TNHH SX TM LỘC ĐỈNH PHAN đang cần 1 kế toán tổng hợp, biết báo cáo thuế, và biết làm các chế độ xã hội...(lương thử việc:4,5 triệu/ 1 tháng thử việc). lương 9 thức: 5.5 triệu/tháng.

Liên hệ: 01667473957 lan( cần gấp).