Thời khóa biểu E-LEARNING lớp CĐ KT19

Thời khóa biểu E-LEARNING lớp CĐ KT19. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới .

Chú ý: Trên file có nhiều SHEET. Mỗi SHEET có thời khóa biểu của một môn học. Sinh viên xem hết các SHEET để biết mã lớp học và nội dung môn học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDKT 19 ELEARNING.xls 555.008 KB