Thời khóa biểu E-LEARNING lớp CĐN KT19

Thời khóa biểu E-LEARNING lớp CĐN KT19. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới .

Chú ý: Trên file có nhiều SHEET. Mỗi SHEET có thời khóa biểu của một môn học. Sinh viên xem hết các SHEET để biết mã lớp học và nội dung môn học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN KT19 ELEARNING.xls 632.32 KB