Các hệ bậc, ngành nghề đào tạo chính quy ngành kế toán

Các hệ bậc, ngành nghề đào tạo chính quy ngành kế toán

Các hệ bậc, ngành nghề đào tạo chính quy

- Bậc – ngành đào tạo: Trình độ cử nhân cao đẳng kế toán

- Đặc điểm ưu việt của chương trình đào tạo: luôn gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên có thể đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng về kinh nghiệm thực tế.

- Qui mô đào tạo mỗi ngành nghề: CĐ chuyên nghiệp 700 sinh viên và CĐ Nghề 300 sinh viên.

- Chỉ tiêu tuyển sinh/ năm (lấy số bình quân): 300 CĐCN và 100 CĐN

- Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh, những địa chỉ sinh viên được giới thiệu thực tập tốt nghiệp: các doanh nghiệp, công ty trong các khu công nghiệp, chế xuất, ….

- Những nơi sinh viên có thể làm việc sau khi tốt nghiệp: sinh viên sẽ làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính ở các tổ chức, doanh nghiệp cũng như ở các ngân hàng, công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm.

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp: trên 90% sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp kiếm được việc làm. Đặc biệt có rất nhiều bạn sinh viên của trường được tuyển dụng ngày thời gian thực tập tại cơ quan.


    Các Tin Khác: