CHI TIẾT LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

CHI TIẾT LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

CHI TIẾT LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

TUẦN

BUỔI

THỨ 4

THỨ 6

CHỦ NHẬT

12/10 ĐẾN 18/10

SÁNG

 

 

TOÁN CAO CẤP

CHIỀU

 

 

NL KẾ TOÁN

TỐI

 

 

 

19/10 ĐẾN 25/10

SÁNG

 

 

TOÁN CAO CẤP

CHIỀU

 

 

KẾ TOÁN TC

TỐI

 

 

 

26/10 ĐẾN 1/11

SÁNG

 

 

TOÁN CAO CẤP

CHIỀU

 

 

NL KẾ TOÁN

TỐI

NL KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TC

 

2/11 ĐẾN 8/11

SÁNG

 

 

TOÁN CAO CẤP

CHIỀU

 

 

KẾ TOÁN TC

TỐI

NL KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TC

 

9/11 ĐẾN 15/11

SÁNG

 

 

TOÁN CAO CẤP

CHIỀU

 

 

NL KẾ TOÁN

TỐI

NL KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TC

 

16/11 ĐẾN 22/11

SÁNG

 

 

TOÁN CAO CẤP

CHIỀU

 

 

KẾ TOÁN TC

TỐI

NL KẾ TOÁN

 

 

23/11 ĐẾN 29/11

SÁNG

 

 

THI TUYỂN SINH

CHIỀU

 

 

TỐI

KẾ TOÁN TC

 

BUỔI SÁNG BẮT ĐẦU LÚC 7H KẾT THÚC 11H15

BUỔI CHIỀU BẮT ĐẦU 13H00 KẾT THÚC 17H05

BUỔI TỐI BẮT ĐẦU 17H45 KẾT THÚC 21H00

TỐI THỨ 4 VÀ TỐI THỨ 6 HỌC TẠI HỘI TRƯỜNG LẦU 2 SỐ 36 TÔN THẤT ĐẠM, Q1. ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

CHỦ NHẬT HỌC TẠI B4.3 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 LICH HOC CHI TIET.docx 15.36 KB