Lịch ôn thi và lịch thi tốt nghiệp lý thuyết và thực hành CĐN KTDN12 + khóa trước

LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP CĐN KTDN 12 VÀ KHÓA TRƯỚC:

STT LỚP PHÒNG
HỌC
MÔN THI THỜI GIAN HỌC
1 CĐN KT12 + SV KHOÁ TRƯỚC THI LẠI F5.10 THỰC HÀNH NGHỀ Tuần 48 - Thứ 2 (27/07/15) - 7h00
2 CĐN KT12 + SV KHOÁ TRƯỚC THI LẠI F5.10 LÝ THUYẾT NGHỀ Tuần 48 - Thứ 6 (31/07/15) - 7h00

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CĐN KTDN 12 VÀ KHÓA TRƯỚC:

STT LỚP PHÒNG
THI
MÔN THI THỜI GIAN THI GV COI THI 1 GV COI THI 2
1 CĐN KT12 (STT TỪ 1 ĐẾN 40) F5.10 LÝ THUYẾT NGHỀ Tuần 49 - Thứ 7 (08/08/15) - 8h00 NGUYỄN HỮU PHƯỚC NGUYỄN DƯƠNG TRÍ
2 CĐN KT12 (STT TỪ 41 ĐẾN HẾT + SV KHOÁ TRƯỚC THI LẠI) F5.11 LÝ THUYẾT NGHỀ Tuần 49 - Thứ 7 (08/08/15) - 8h00 TRẦN THỊ MỸ LINH N K TOÀN
3 CĐN KT12 (STT TỪ 1 ĐẾN 40) F5.10 THỰC HÀNH NGHỀ Tuần 50 - Thứ 2 (10/08/15) - 8h00 NGUYỄN HỮU PHƯỚC NGUYỄN DƯƠNG TRÍ
4 CĐN KT12 (STT TỪ 41 ĐẾN HẾT + SV KHOÁ TRƯỚC THI LẠI) F5.11 THỰC HÀNH NGHỀ Tuần 50 - Thứ 2 (10/08/15) - 8h00 TRẦN THỊ MỸ LINH N K TOÀN

Giám sát và coi thi dự phòng: VŨ ĐÌNH KẾT