Lịch Ôn Thi Và Thời Hạn Đăng Ký Học Liên Thông Ngành Kế Toán

Lịch ôn thi liên thông ngành Kế toán. Bạn nào muốn mua hồ sơ và đăng ký ôn thi liên thông bên đại học Ngân hàng thì liên hệ:

Thầy Trí: 0979076267. Tại văn phòng bộ môn Kinh tế.

Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Trước 31/10/2016

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 On tap TS_VLVH_2016_d2.xls 41.472 KB