Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp 6 lớp: TC CTCK 16A,B; TC SCCK16, TC TH 16 và TC ĐCN 16A,B

Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp 6 lớp: TC CTCK 16A,B; TC SCCK16, TC TH 16 và TC ĐCN 16A,B. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới. Hạn chót khiếu nại điểm 3 lớp TC ĐCN 16A,B và TC SCCK 16 đến 4h thứ 5 ngày 10/08/2017.