Điểm thi môn Kế toán tài chính doanh nghiệp HP2 lớp CĐ KT16(cập nhật)

Điểm thi môn Kế toán tài chính doanh nghiệp HP2 lớp CĐ KT16. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:  Bạn nào thắc mắc điểm thì trong ngày thứ 4 ngày 06/06/2018 gặp thầy tại VP bộ môn, LH: 0919107668

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD KT 16-Ke toan tai chinh doanh nghiep HP2.xls 65.536 KB