Điểm thi L2 môn Thuế đại cuo7gn và Thống kê kinh doanh lớp CĐ KT15.

Điểm thi L2 môn Thuế đại cuo7gn và Thống kê kinh doanh lớp CĐ KT15. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD KT 15-Thue dai cuong LAN 2.xls 103.936 KB
2 thong ke kinh doanh l2 kt15.pdf 62.136 KB