Điểm thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề và lý thuyết nghề lớp CĐN KTDN 14

Điểm thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề và lý thuyết nghề lớp CĐN KTDN 14. sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Chú ý: Sinh viên khiếu nại điểm vui lòng gặp thầy Kết tại VP bộ môn vào các ngày:

- Thứ 5 ngày 10/08/2017

- Thứ 6 ngày 11/08/2017

- Thứ 2 ngày 14/08/2017

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN KT 14-TN_TH NGHE.xls 30.72 KB
2 CDN KT 14-TN_LYTHUYETNGHE.xls 30.72 KB