Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp CĐ ĐĐT 16E,F,G

Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp CĐ ĐĐT 16E,F,G. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 lan 2 quan tri doanh nghiep cd ddt 16efg.pdf 68.128 KB