Điểm thi lần 2 môn xác suất thống kê lớp CĐ Ô Tô 17A,B,C,F

Điểm thi lần 2 môn xác suất thống kê lớp CĐ Ô Tô 17A,B,C,F. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

chú ý: Hạn chót khiếu nại điểm thứ 6 ngày 13/07/2018. Sau thời gian trên mọi khiếu nại về điểm số sẽ không được giải quyết. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 thi lan 2 xac suat thong ke CD OTO 17ABCF.pdf 80.018 KB