Điểm thi lần 1 môn Toán cao cấp các lớp CĐ TH 18A,B,C,D và CĐ ĐĐT 18D

Điểm thi lần 1 môn Toán cao cấp các lớp CĐ TH 18A,B,C,D và CĐ ĐĐT 18D. Sinh viên tả file đính kèm bên dưới.

Chú ý: Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong file điểm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD DDT 18D toan cao cap lan 1.pdf 79.617 KB
2 CD TH 18C-Toan cao cap lan 1.pdf 80.925 KB
3 CD TH 18D-Toan cao cap lan 1.pdf 79.875 KB
4 CD TH 18B-Toan cao cap lan 1.pdf 79.173 KB
5 CD TH 18A-Toan cao cap lan 1.pdf 79.15 KB