Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp TC CTCK 16B và TC TH 16(cập nhật)

Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp TC CTCK 16B và TC TH 16. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới,

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC CKCT 16B-Quan tri doanh nghiep lan2.xlsx 17.661 KB
2 TC TH 16-Quan tri doanh nghiep lan 2.xlsx 17.696 KB