Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp CĐ CĐT 16A,B và lớp CĐ CK16A,B

Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp CĐ CĐT 16A,B và lớp CĐ CK16A,B. Sinh viên tải file đình kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thi lai CK16_QTDN.pdf 81.355 KB
2 Thi lai CDT 16_QTDN.pdf 75.997 KB