Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp CĐN CGKL 15A,B

Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp CĐN CGKL 15A,B. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 cdn cgkl quan tri doanh nghiep l2.pdf 66.928 KB