Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp TC CKĐL 16A,B

Điểm thi lần 2 môn Quản trị doanh nghiệp lớp TC CKĐL 16A,B. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC CKDL16B lan 2.xlsx 11.514 KB
2 TC CKDL16A lan 1.xlsx 11.969 KB