Điểm thi lần 2 môn quản trị doanh nghiệp lớp TC ĐTCN 16A

Điểm thi lần 2 môn quản trị doanh nghiệp lớp TC ĐTCN 16A. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC DT 15A-Quan tri doanh nghiep lan 2.xls 49.664 KB