Đội ngũ giảng viên cơ hữu Bộ môn Kinh tế

Đội ngũ giảng viên cơ hữu Bộ môn Kinh tế

CƠ CẤU NHÂN SỰ

Nhân sự chủ yếu là các giảng viên trẻ, tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, các thầy cô luôn gần gũi và tận tình giúp đỡ sinh viên, tất cả vì mục tiêu:

“ Đào tạo sinh viên có khả năng nói được, làm được”.

“Kiến thức luôn song hành với kỹ năng thực hành thông thạo”                                                                                            

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Vũ Đình Kết

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

(0919107668)

Vudinhket2002@gmail.com

2

Nguyễn Thị Mi Sa

Thạc sĩ

Giảng viên

sanguyenct@gmail.com

3

Đinh Bảo Long

Cử nhân

Giảng viên

 

4

Nguyễn Khánh Toàn

Cao học

Giảng viên

nkt20411@yahoo.com.vn

5

Trần Thị Thúy Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

vancaothang@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

nguyenhien_kt3@yahoo.com

7

Trần Thị Mỹ Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

linhmy.caothang@gmail.com

8

Lê Thị Thu Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

lethithubinhdt@gmail.com

9

Nguyễn Hữu Phước

Cao học

Giảng viên

phuocnguyennh6@gmail.com

10

Nguyễn Dương Trí

Thạc sĩ

Giảng viên

duongtrict@gmail.com

11

Lê Thị Thúy Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

lenga181287@yahoo.com.vn

12

Hoàng Thị Minh Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

minhthu.hoang89@gmail.com

13

Chu Thị Thương

Thạc sĩ

Giảng viên

chuthuong2008@yahoo.com

14

Nguyễn Thị Minh Hằng

Cao học

Giảng viên

 

15

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ

Giảng viên

hai_dien7578@yahoo.com

bo mon.jpg

 


    Các Tin Khác: