MỘT THAY ĐỔI NHỎ, MỘT BƯỚC TIẾN LỚN - Nào cùng theo chân các bạn sinh viên để cảm nhận tốt hơn về đào tạo ngành, nghề kế toán tại trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng