Thời khóa biểu E-LEARNING lớp CĐ KT18

Thời khóa biểu E-LEARNING lớp CĐ KT18. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới .

Chú ý: Trên file có nhiều SHEET. Mỗi SHEET có thời khóa biểu của một môn học. Sinh viên xem hết các SHEET để biết mã lớp học và nội dung môn học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDKT 18 ELEARNING.xls 685.568 KB