GIỜ HỌC ĐÓNG VAI CÁC VỊ TRÍ KẾ TOÁN (MỘT TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ)

GIỜ HỌC ĐÓNG VAI CÁC VỊ TRÍ KẾ TOÁN 

Mỗi ngày đến lớp thật sự là một niềm vui đối với các bạn sinh viên trong giờ học thực hành đóng vai các vị trí kế toán.

Lớp học được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gồm 6 sinh viên, mỗi sinh viên được đóng vai các chức danh trong doanh nghiệp đó, như là: Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thanh toán, kế toán tiền, thủ quỹ thủ kho… 

thuc hanh 1.JPG

thuc hanh 2.JPG

Mỗi một chức danh đều được luân phiên đóng vai theo từng tuần lên lớp, tạo ra sự mới mẻ cho tất cả mọi người.

thuc hanh 3.JPG

Trong suốt buổi thực hành, các sinh viên hăng hái trao đổi với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

thuc hanh 4.JPG

Giảng viên đang hướng dẫn sinh viên đối chiếu kiểm tra chứng từ

thuc hanh 5.JPG

Nhóm trưởng đang phổ biến quy trình thực hiện nghiệp vụ cho các thành viên trong nhóm

thuc hanh 6.JPG

Giảng viên đề nghị sinh viên giải thích số liệu, để đảm bào sinh viên hiểu rõ bản chất của nghiệp vụ phát sinh trong thực tế.

thuc hanh 7.JPG

Trong suốt buổi học, giảng viên luôn là người bạn, người cố vấn tận tâm , luôn có mặt khi các nhóm cần hỗ trợ.

thuc hanh 8.JPG

thuc hanh 14.JPG

thuc hanh 15.JPG

thuc hanh 16.JPG

Để đáp ứng được yêu cầu công việc, mỗi thành viên đã nỗ lực hết sức mình, vì thành quả chung của cả nhóm

thuc hanh 12.JPG

thuc hanh 13.JPG

thuc hanh 14.JPG

Không khí hào hứng, sôi nổi khắp lớp học.

thuc hanh 16.JPG

Để có được kết quả tốt trong giờ thực hành, mỗi thành viên phải cố gắng tương tác với nhau, giúp đỡ hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Quá đó giúp sinh viên hình thành khả năng hợp tác, khả năng thuyết trình báo cáo, thuyết phục, cùng các kỹ năng mềm khác sẽ giúp ích cho sinh viên hòa nhập với mội trường làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp một cách tốt nhất.