Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế Toán

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

CAO ĐẲNG KẾ TOÁN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chương trình đào tạo: là những gì sinh viên có thể đạt được khi làm việc từ 2 đến 3 năm sau khi ra trường:    

 1. 1. Đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp.
 2. 2. Là thành viên của nhóm: phụ trách tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán trong các công ty dịch vụ kế toán và thuế.

CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra: là những gì sinh viên đạt được tại thời điểm tốt nghiệp

 1. 1. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản; trình bày báo cáo theo yêu cầu công việc.
 2. 2. Áp dụng các quy luật, mô hình kinh tế để giải quyết công việc hiệu quả.
 3. 3. Áp dụng các kỹ năng nghề nghiệp: tính toán, định khoản, lập, xử lý và lưu chuyển hệ thống chứng từ, sổ sách theo hệ thống pháp luật hiện hành.
 4. 4. Thiết lập và phân tích những chi tiêu tài chính căn bản trong doanh nghiệp.
 5. 5. Sử dụng Excel vào hạch toán kế toán doanh nghiệp và lập bảng tính phục vụ các công việc thuộc chuyên môn.
 6. 6. Sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán kế toán tại các tổ chức và doanh nghiệp.
 7. 7. Lập các báo cáo kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội.
 8. 8. Vận dụng Tiếng Anh trong các tình huống quen thuộc.
 9. 9. Thực hiện trách nhiệm công dân và các qui tắc.

_______________

BỘ MÔN KINH TẾ - CĐKT CAO THẮNG 
• Website: https://kinhte.caothang.edu.vn/

• Fanpage: https://www.facebook.com/kinhte.caothang.edu.vn/

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7YMT3Qdv8mxciYvjcYYh7Q?view_as=subscriber

• Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. (Lầu 5 dãy nhà F)