Biên bản xét điều kiện học tiếp năm 3 lớp CĐ KT17.

BIÊN BẢN XÉT ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP NĂM THỨ BALỚP CĐ KT17

CHÚ Ý: 

+ SINH VIÊN KHIẾU NẠI ĐIỂM GỌI TRỰC TIẾP THẦY HẠN CUỐI NGÀY 28/08/2019

+ Khiếu nại môn GDQP+GDTC:  SV trực tiếp gặp Bộ môn CT-TD-QS thuộc khoa Giáo dục đại cương để giải quyết.

+ Khiếu nại chứng chỉ tại các trung tâm quản lý chứng chỉ

xetlenlopkt17to1.jpg

 

xetlenlopkt17to2.jpg

xetlenlopkt17to3.jpg

xetlenlopkt17to4.jpg

xetlenlopkt17to5.jpg

CHÚ Ý: 

+ SINH VIÊN KHIẾU NẠI ĐIỂM GỌI TRỰC TIẾP THẦY HẠN CUỐI NGÀY 28/08/2019

+ Khiếu nại môn GDQP+GDTC:  SV trực tiếp gặp Bộ môn CT-TD-QS thuộc khoa Giáo dục đại cương để giải quyết.

+ Khiếu nại chứng chỉ tại các trung tâm quản lý chứng chỉ

XÉT ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP NĂM THỨ BA

Khối Cao Đẳng chính quy 2017-2020 & Diện ngừng học CĐ16; CĐ15

Căn cứ quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm quyết định 25/2006/QĐ-BDGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ quy chế đào tạo bậc Cao đẳng chính quy của trường.

I. Điều kiện xét:

 1. SV thuộc diện “học tiếp”  nếu đạt các điều kiện sau đây : 
 • Điểm trung bình chung  năm thứ hai  5,00
 • Điểm trung bình chung tính từ đầu khoá học   5,00
 • Nợ không quá 25 ĐVHT (tính từ đầu khóa học các học phần có TK <5,00; chưa tính đến học phần anh văn A1 và A2 sẽ tính khi xét tốt nghiệp)
  1. SV thuộc diện “ngừng học” nếu thuộc một trong các điều kiện sau:
 • Nợ > 25 ĐVHT (tính từ đầu khóa học các học phần có TK <5,00

(chưa tính A1 và A2)

 • 5,00> Điểm trung bình  năm thứ hai  3,50
 • 5,0  > Điểm trung bình chung tính từ đầu khoá học  ≥ 4,0
  1. SV thuộc diện “thôi học” nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Điểm trung bình năm thứ 2: < 3,50
 • Điểm trung bình chung tính từ đầu khoá học  < 4,0
 • Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường (SV lưu ban mang mã CĐ15- không đạt điều kiện xét học tiếp năm thứ 3)
 • Vi phạm kỷ luật ở mức buộc thôi học.

 

II. Lưu ý:

 1. Khiếu nại :
  1. SV khiếu nại điểm HK và điểm học ghép, điểm HKP gặp GVBM.
  2. Đề nghị Khoa, Bộ môn niêm yết kết quả xét ĐKHT tại khoa. Đề nghị GVCN thông báo kết quả xét và Hướng dẫn SV tra cứu kết quả xét đkht vào trang web: daotao.caothang.edu.vn
  3. GV điều chỉnh kết quả điểm do sai sót, đề nghị GVBM giải trình với Thầy Việt Dũng P.Đào Tạo.
  4. Để SV khóa cũ xét lại đủ ĐKHT vô lớp, Phòng Đào tạo cấp giấy xếp lớp trong khi chờ cập nhật QĐ chính thức; SV có phân chuyên ngành được xếp lớp mới theo chuyên ngành.
  5. Theo biên bản họp: SV diện “ngừng học” và diện “thôi học” được khiếu nại kết quả xét,  nếu có thay đổi kết quả, sẽ được cấp giấy xác nhận điều chỉnh kết quả của Giáo vụ- phòng Đào Tạo.
  6.  Thời gian khiếu nại từ 23/08/2019 đến hết ngày 29/08/2019,  mọi thắc mắc sau đó đều không giải quyết.
  7. Dự kiến ngày 03/09/2019: phòng Đào tạo ra Quyết định và cập nhật dữ liệu vào hệ thống QLĐ.
 2. Từ ngày 03/09/2019: SV thuộc diện “ ngừng học”:  Không học ở lớp cũ và  chủ động trả nợ học phần với khóa sau theo lịch học  ghép, hoặc lịch HKP theo quy định của trường, và được xét lại ĐKHT với khoá sau (trong thời hạn của khung khóa học).

          SV thuộc diện “ học tiếp” còn nợ học phần:  Chủ động trả nợ để hoàn thành chương trình học tập.