PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP LỚP CĐKT16

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP LỚP CĐKT16. SINH VIÊN TẢI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI.

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh GVHD
1 0310151038 Huỳnh Thị Kiều Hương 19/06/97 Hoàng Thị Minh Thu
Nguyễn Hữu Phước
2 0310151083 Nguyễn Trần Cát Tiên 21/02/97
3 0310161001 Đinh Thu Anh 28/09/1998
4 0310161002 Hồ Ngọc Trâm Anh 17/09/1995
5 0310161003 Huỳnh Duy Anh 30/10/1998
6 0310161004 Lê Trâm Anh 02/12/1998
7 0310161005 Nguyễn Thái Bảo 31/10/1998
8 0310161007 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/06/1998
9 0310161010 Khưu Hoàng Đăng 30/12/1998
10 0310161011 Tạ Thu 17/10/1998
11 0310161012 Nguyễn Thị Minh Hải 11/02/1998
12 0310161013 Đặng Lý Hồng Hạnh 15/05/1998
13 0310161014 Nguyễn Thanh Hằng 03/01/1998
14 0310161015 Trần Thị Út Hậu 08/01/1998 Nguyễn Thị Hiền
Lê Thị Thúy Nga
15 0310161016 Nguyễn Ngọc Hiền 01/04/1998
16 0310161017 Trần Nguyễn Hữu Hiền 23/11/1998
17 0310161018 Nguyễn Minh Hiếu 29/12/1998
18 0310161020 Nguyễn Thúy Hoa 08/11/1998
19 0310161025 Nguyễn Thị Như Huỳnh 23/12/1998
20 0310161026 Thái Lê Quốc Hùng 10/11/1998
21 0310161027 Nguyễn Duy Khang 05/01/1998
22 0310161031 Bùi Thị Lành 10/10/1998
23 0310161032 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 02/02/1998
24 0310161034 Nghiêm Thị Linh 26/04/1997
25 0310161035 Trịnh Thiên Lộc 29/03/1997
26 0310161036 Nguyễn Bảo Quỳnh Ly 25/11/1998
27 0310161038 Nguyễn Quang Minh 29/08/1998 Trần Thị Mỹ Linh
Lê Thị Thu BÌnh
28 0310161040 Đỗ Thị Kim Ngân 29/12/1998
29 0310161041 Huỳnh Đặng Thúy Ngân 09/12/1998
30 0310161042 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 08/12/1998
31 0310161043 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/02/1998
32 0310161045 Huỳnh Trung Nghĩa 04/12/1998
33 0310161046 Trần Kim Ngọc 26/04/1998
34 0310161047 Trương Thị Bích Ngọc 23/12/1998
35 0310161048 Trần Tuyết Nguyên 26/11/1998
36 0310161049 Lê Võ Thiện Nhân 28/07/1998
37 0310161050 Nguyễn Ngọc Nhi 01/04/1997
38 0310161051 Trần Thị Tuyết Nhung 08/02/1998
39 0310161052 Lê Phạm Huỳnh Như 24/03/1997 Nguyễn Khánh Toàn
40 0310161054 Nguyễn Thị Kiều Oanh 27/12/1997
41 0310161055 Nguyễn Hoàng Phi 04/10/1998
42 0310161058 Quách Kim Phụng 28/01/1998
43 0310161059 Trần Ngọc Như Phương 06/06/1998
44 0310161060 Trần Như Phương 11/08/1998
45 0310161061 Vũ Thị Phượng 17/11/1998
46 0310161063 Trịnh Hoàng Sang 17/08/1997
47 0310161064 Mai Đoàn Thảo Sương 26/09/1998
48 0310161065 Trương Tấn Tài 31/05/1998
49 0310161066 Phạm Minh Tâm 02/08/1996
50 0310161068 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/05/1997
51 0310161070 Phạm Trường Thoại 14/05/1998 Vũ Đình Kết
Nguyễn Dương Trí
52 0310161071 Lê Thị Mộng Thùy 15/11/1998
53 0310161073 Nguyễn Anh Thư 19/11/1998
54 0310161078 Hồ Thị Thanh Trâm 04/01/1998
55 0310161079 Võ Ngọc Trân 10/12/1998
56 0310161080 Đặng Thị Huyền Trinh 06/03/1998
57 0310161081 Nguyễn Minh Trí 07/02/1998
58 0310161082 Hồ Thị Minh Trúc 16/10/1998
59 0310161084 Trương Thị Thu Tuyền 05/01/1998
60 0310161087 Lê Hoàng Vinh 22/11/1998
61 0310161088 Nguyễn Hoàng Thuý Vy 14/01/1998
62 0310161089 Nguyễn Kiều Mỹ Xuyên 17/10/1998
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 PC_GVHD_K2016.xls 55.808 KB