LỊCH ÔN TẬP BỔ SUNG KHÓA 21 CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tải file bên dưới để biết lịch ôn tập cụ thể. Lưu ý sinh viên tham gia đầy đủ để có đủ kiến thức thi tốt nghiệp nhé.

Sinh viên KHÔNG ĐẠT THI TỐT NGHIỆP các khóa trước nhanh chóng đăng ký để được ôn tập cùng khóa 21

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lich on tap BS.xlsx 12.388 KB