Ngành Kế toán Tin học GIỎI KẾ TOÁN MẠNH TIN HỌC

Ngành Kế toán Tin học (Kế toán Doanh nghiệp) 

➖ Tiêu chí đào tạo: “Tự động hoá công tác Kế toán bằng sức mạnh của công nghệ thông tin”

➖ 70% thời lượng học trực tiếp trên máy tính và tại doanh nghiệp

➖ Hỗ trợ việc làm cho Sinh viên ngay khi thực tập

➖ Giỏi kỹ năng mềm, chuẩn Tiếng Anh

➖Thời gian đào tạo: 2.5 năm

LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỌC BẠ CAO ĐẲNG 2023 NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLZkZ0KJwh_JwbaCJ8MJ0G7sT_AR9AVC3FMlsa5alrc9JuBw/viewform

LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA  2023

http://tuyensinh.caothang.edu.vn/Register_ThiTHPT.aspx