THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC 2023

- Kí hiệu trường: CKC

- Số ngành đào tạo kế toán doanh nghiệp: 6340302

- Thời gian đào tạo:  Kế toán doanh nghiệp: 2.5 năm

- Chỉ tiêu: 300 (dự kiến)

- Vùng tuyển sinh: cả nước

- Xét tuyển:

   + Học bạ THPT: 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12). Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

   + Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2023. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

   + Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Tp.HCM. Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

- Tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Các ngành, nghề đào tạo

Mã ngành, nghề

Tổ hợp
môn xét tuyển

9

Kế toán doanh nghiệp ( Kế toán tin học - 2,5 năm)

6340302

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)

(Tất cả các tổ hợp:
Môn Toán hệ số 2)

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành

- Đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/01/2023 theo một trong các hình thức: 

   + Đăng ký online trên website trường. Link đăng ký tại đây

   + Nộp phiếu ĐKXT trực tiếp tại trường.

   + Nộp phiếu ĐKXT qua đường bưu điện.

- Hạn cuối đăng ký xét tuyển (dự kiến):

  + Học bạ THPT: 10/7/2023

  + Kết quả thi THPT QG: 30/7/2023

  + Kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 20/7/2023

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ