ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP LỚP CĐKT19 và CĐN KT19

Sinh viên lưu ý:

-Thời gian nhận đơn phúc khảo hạn chót đến hết ngày thứ Năm 28/04/2022.

-Liên hệ thầy Toàn theo số 0777.536.395.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem Ly Thuyet Nghe- CDN19.pdf 99.622 KB
2 Diem Thuc Hanh Nghe- CDN19.pdf 99.584 KB
3 Diem Ly Thuyet Nghe- CD19.pdf 106.488 KB
4 Diem Thuc Hanh Nghe- CD19.pdf 106.517 KB