Điểm thi tốt nghiệp KHOÁ 2018 và các khoá trước

Lưu ý:

- SV phúc khảo điểm thi tốt nghiệp liên hệ thầy Nguyễn Khánh Toàn gấp, SĐT 077.753.6395.

- Hạn chót phản hồi điểm thi là 12h00 ngày thứ Tư 14/04/2021.

- Mọi khiếu nại về điểm thi sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN KT18 THUC HANH NGHE.pdf 88.172 KB
2 CDN KT18 LY THUYET NGHE.pdf 87.191 KB
3 CDKT18 THUC HANH NGHE.pdf 88.217 KB
4 CDKT18 LY THUYET NGHE.pdf 88.422 KB