ĐIỂM THI LẦN 2 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - CĐ NL 21 A+B - CĐ CK 20E - CĐ ĐĐT 20 ĐB+ĐD+ĐE

▪​ SV chú ý:

- Tất cả các cột điểm Chuyên cần, TBKT và Thi Lần 1 đã được công bố và thống nhất với SV. Vì vậy, GV không giải quyết các vấn đề phát sinh với các cột điểm này. 

- SV thắc mắc điểm thi lần 2 vui lòng sms đúng cú pháp cho GV môn học

- SV xem file điểm bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD NL 21A B_QTSX.pdf 94.698 KB
2 CD DDT 20 DB DD DE_QTSX.pdf 91.875 KB
3 CD CK 20E_QTSX.pdf 85.906 KB