Điểm thi lần 2 QTDN CĐÔTÔ 18ABC

Điểm thi lần 2 QTDN CĐ ÔTÔ 18ABC. SV lưu ý:

-SV có thắc mắc liên hệ GVBM gấp.

-Mọi thắc mắc sau ngày thứ Ba 25/8/2020 sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 THILAN 2 CD OTO 18ABC.pdf 68.219 KB