Điểm thi lần 2 môn Quản trị sản xuất lớp CĐNL18A, CĐNL18B

Điểm thi lần 2 môn Quản trị sản xuất lớp CĐNL18A, CĐNL18B. Sinh viên tải file đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 THI LAN 2_QTSX.pdf 68.587 KB