ĐIỂM TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ KHÓA 20

Điểm tốt nghiệp lý thuyết nghề lớp CĐKT 20 và CĐNKTDN20.

Sinh viên tải file bên dưới xem kết quả. Giải quyết thắc mắc điểm đến hết hôm nay ngày 27/03/2023.

Sinh viên thắc mắc điểm liên hệ thầy qua zalo 0777536395.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN KT20 LY THUYET NGHE.pdf 95.873 KB
2 CDKT20 LY THUYET NGHE.pdf 106.634 KB