Thời khóa biểu E-LEARNING môn học Quản trị sản xuất (Quản trị doanh nghiệp) các lớp học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Thời khóa biểu E-LEARNING môn học Quản trị sản xuất (Quản trị doanh nghiệp) các lớp học kỳ 2 năm học 2019- 2020. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới .

Chú ý: Sinh viên có thể xem lịch học theo tuần hoặc theo lớp.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 THOI KHOA BIEU ELEARNING-QTSX - HE CAO DANG.xls 118.784 KB
2 THOI KHOA BIEU ELEARNING - QTSX-HE CAO DANG NGHE.xls 133.632 KB