ĐIỂM KINH TẾ HỌC LỚP CĐKT22A

Sinh viên tải file đểm đính kèm.

Thời hạn giải quyết thắc mắc điểm đến 15h thứ ba ngày 28/02/2023

Sinh viên thắc mắc điểm liên hệ GV giảng dạy qua zalo.

Sinh viên đóng tiền thi lại qua app Momo kể từ thứ tư ngày 01/03/2023 đến hết thứ năm ngày 02/03/2023.

Sinh viên thi lại lúc 9h thứ bảy ngày 04/03/2023 tại phòng F5.5.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CÐ KTDN 22A-Kinh tế học.xls 68.608 KB