KHÁT KHAO CỦA NGƯỜI THẦY

KHÁT KHAO CỦA NGƯỜI THẦY

Tổ chức lớp học để không sinh viên nào bị để lại phía sau, đó là điều mà tất cả thầy cô đều muốn tìm câu trả lời. Dưới đây là một hoạt động mà mình đang nỗ lực hướng đến. Mong nhận được nhiều góc nhìn cầu thị từ mọi người. Để tổ chức được lớp học như trên tôi xin chân thành cám ơn:

Giám hiệu nhà trường đã trang bị standees cho bộ môn.

Mr. Jimmy Cervin chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm và phương pháp giảng dạy tại Đại học Arizona Hoa Kỳ. Clip này tôi ghi lại coi như một bài luyện tập sau khi tham dự 2 Workshop:

+ Modern teaching methods

+ 21st Century Skills for the Classroom (Critical Thinking; Problem Solving).