Kết quả học tập

Ngày: 07-09-2022 | Lượt xem: 217
Sinh viên tải file bên dưới. Giáo viên giải quyết thắc mắc đến hết thứ sáu ngày 09/09/2022.
Ngày: 27-08-2022 | Lượt xem: 571
Kết quả thi lần 1 môn Bảo hiểm xã hội lớp CĐKTDN21A,B
Ngày: 23-08-2022 | Lượt xem: 97
ĐIỂM THI LẦN 1 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1 LỚP CDKT21A
Ngày: 21-08-2022 | Lượt xem: 237
Thời hạn khiếu nại điểm đến hết ngày 22/08/2022
Ngày: 20-08-2022 | Lượt xem: 310
Thời hạn khiếu nại điểm đến hết ngày 21/08/2022
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 47