Cựu sinh viên

Ngày: 03-10-2023 | Lượt xem: 307
Phải đi thực tập ngay thời điểm Covid vừa hạ nhiệt, Tố Hoàng nhanh chóng được nhận vào thực tập tại Công ty cổ phần hàng không Vietjet và vẫn tiếp tục công tác tới nay với vai trò “Kế toán Thanh toán”. Vẫn giữ vững phong độ như lúc học Hoàng chia sẻ:
Ngày: 29-02-2020 | Lượt xem: 2603
BÀI TẬP ÔN TẬP THỰC HÀNH NGHỀ VÀ GỢI Ý GIẢI BỒ SUNG KHÓA 2017
Ngày: 29-02-2020 | Lượt xem: 2372
BÀI TẬP ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ VÀ GỢI Ý GIẢI BỒ SUNG KHÓA 2017
Ngày: 02-04-2019 | Lượt xem: 18309
Dòng cảm nhận của cựu sinh viên về đào tạo Kế toán tại Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
1 2 > >|
Trang: 1 / 2