BÀI TẬP ÔN TẬP THỰC HÀNH NGHỀ VÀ GỢI Ý GIẢI BỒ SUNG KHÓA 2017

BÀI TẬP ÔN TẬP THỰC HÀNH NGHỀ VÀ GỢI Ý GIẢI BỒ SUNG KHÓA 2017

BÀI TẬP ÔN TẬP THỰC HÀNH NGHỀ VÀ GỢI Ý GIẢI BỒ SUNG KHÓA 2017

Sinh viên download BÀI TẬP ôn tập  thực hành nghề  bổ sung theo link bên dưới:

https://drive.google.com/open?id=1P_yhHLSkVXz-veKxAWjtbqu4HQqK3buL

Sinh viên download GỢI Ý GIẢI Bài tập ôn tập  thực hành nghề  bổ sung theo link bên dưới:

https://drive.google.com/open?id=1TAhup9YTubC3dnsUqU16kuXv-O2hWFB2