Đội ngũ giảng viên cơ hữu Bộ môn Kinh tế

Đội ngũ giảng viên cơ hữu Bộ môn Kinh tế

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU BỘ MÔN KINH TẾ

__________

Nhân sự chủ yếu là các giảng viên trẻ luôn tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, các thầy cô luôn gần gũi và tận tình giúp đỡ sinh viên, tất cả vì mục tiêu:

“Kiến thức luôn song hành với kỹ năng thực hành thông thạo” 

 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ Email

Profile

1

Vũ Đình Kết

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

vudinhket@caothang.edu.vn

Xem

2

Nguyễn Khánh Toàn

Thạc sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

nguyenkhanhtoan@caothang.edu.vn

Xem

3

Trần Thị Thúy Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

tranthithuyvan@caothang.edu.vn

Xem

4

Trần Thị Mỹ Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

tranthimylinh@caothang.edu.vn

Xem

5

Lê Thị Thu Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

lethithubinh@caothang.edu.vn

Xem

6

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

nguyenthihien@caothang.edu.vn

Xem

7

Lê Thị Thúy Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

lethithuynga@caothang.edu.vn

Xem

8

Nguyễn Dương Trí

Thạc sĩ

Giảng viên

nguyenduongtri@caothang.edu.vn

Xem

9

Nguyễn Hữu Phước

Cử nhân

Giảng viên

nguyenhuuphuoc@caothang.edu.vn

Xem

10

Phạm Lê Hạnh Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên

phamlehanhnguyen@caothang.edu.vn

Xem

11

Đào Thị Yến Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

daothiyenthu@caothang.edu.vn

Xem

 

Thân ái,


    Các Tin Khác: