ĐIỂM THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN LẦN 1 LỚP CĐKTDN 23B

CHÚ Ý:

- Sinh viên tải file bên dưới xem điểm.

- Sinh viên thắc mắc điểm thi liên hệ Giảng viên qua zalo. Hạn chót giải quyết thắc mắc đến hết thứ ba ngày 27/02/2024.

- Sinh viên đóng tiền thi lại từ thứ tư ngày 28/02/2024 đến hết thứ năm ngày 07/03/2024.

- Thi lại lúc 13h thứ bảy ngày 09/03/2024 tại phòng F5.5

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem lan 1 NLKT 23B1.pdf 104.948 KB