Sinh Viên

Ngày: 14-04-2020 | Lượt xem: 325
Một kế toán giỏi là người có thể giao tiếp được nhiều "ngôn ngữ". Nghĩa là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ kế toán -"ngôn ngữ của kinh doanh". Nhưng bạn cũng có thể thảo luận mọi thứ bằng ngôn ngữ của đối phương để giúp họ hiểu vấn đề chi tiết hơn.
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 9