ĐIỂM KẾ TOÁN EXCEL LỚP CĐKTDN 22A

Sinh viên xem điểm trong file đình kèm.

Thời hạn giải quyết thắc mắc điểm đến 15h thứ ba ngày 28/02/2023

Sinh viên thắc mắc điểm liên hệ GV giảng dạy qua zalo.

Sinh viên đóng tiền thi lại qua app Momo kể từ thứ tư ngày 01/03/2023 đến hết thứ năm ngày 02/03/2023.

Sinh viên thi lại lúc 8h thứ sáu ngày 03/03/2023 tại phòng F7.12. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CÐ KTDN 22A-Excel cơ bản.xls 59.904 KB