Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế Toán Tin Học

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẦN ĐẦU RA

CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(CAO ĐẲNG KẾ TOÁN TIN HỌC)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chương trình đào tạo: là những gì sinh viên có thể đạt được khi làm việc từ 2 đến 3 năm sau khi ra trường.    

 1. 1. Trưởng, phó bộ phận kế toán, kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp: phụ trách tổ chức và vận hành bộ máy kế toán theo hệ thống pháp luật hiện hành.
 2. 2. Trưởng nhóm: phụ trách tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán trong các công ty dịch vụ kế toán và thuế.

CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra: là những gì sinh viên đạt được tại thời điểm tốt nghiệp

 1. 1. Vận dụng hiệu quả các kỹ năng như: kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản trình bày báo cáo theo yêu cầu công việc.
 2. 2. Áp dụng các quy luật, mô hình kinh tế để giải quyết công việc hiệu quả.
 3. 3. Áp dụng thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp: hạch toán, lập, xử lý và lưu chuyển hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo hệ thống pháp luật hiện hành .
 4. 4. Ứng dụng công nghệ thông tin thiết lập sổ sách, báo cáo kế toán và phân tích những chỉ tiêu tài chính căn bản trong doanh nghiệp.
 5. 5.Quản lý và truy vấn dữ liệu kế toán.
 6. 6. Ứng dụng phần mềm kế toán tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 7. 7. Lập và kiểm tra các báo cáo kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội theo hệ thống pháp luật hiện hành.
 8. 8. Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp và công tác kế toán.
 9. 9. Thực hiện trách nhiệm công dân và các qui tắc đạo đức nghề nghiệp.

_______________

BỘ MÔN KINH TẾ - CĐKT CAO THẮNG 
• Website: https://kinhte.caothang.edu.vn/

• Fanpage: https://www.facebook.com/kinhte.caothang.edu.vn/

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7YMT3Qdv8mxciYvjcYYh7Q?view_as=subscriber

• Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. (Lầu 5 dãy nhà F)


  Các Tin Khác: