THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIÊP TỪ KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIÊP TỪ KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC

- Bộ Môn Kinh Tế thông báo đến sinh viên từ khóa 2016 trở về trước đăng ký thi tốt nghiệp như sau:

+ Đối với sinh viên cao đẳng các NGÀNH từ khóa 2016 trở về trước không đạt học phần tốt nghiệp, đăng ký thi tốt nghiệp cùng lớp CĐKT17 theo quy định về môn thi tương đương dưới đây:

  • Sinh viên không đạt môn “ Kế Toán Quản Trị” đăng ký thi tốt nghiệp môn “ Thực hành nghề”.
  • Sinh viên không đạt môn“ Kế toán thuê tài sản và đầu tư tài chính” đăng ký thi tốt nghiệp môn “Lý thuyết nghề”.

+ Đối với sinh viên cao đẳng các NGHỀ từ khóa 2016 trở về trước, sinh viên rớt môn nào đăng ký thi lại môn đó cùng lớp CĐNKT17.

- Sinh viên đăng ký liên hệ cô Quỳnh (đối với CĐ ngành) và cô Tùng (đối với CĐ Nghề) tại phòng Đào tạo. Thời gian đăng ký và đóng tiền từ 13/01/2020 đến 17/02/2020.