Tham gia các hoạt động của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hàng hàng Việt Nam để nhận các phần quà hấp dẫn của Chương trình