TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT cần tuyển Nhân viên Kế toán.

Sinh viên quan tâm tải file đính kèm bên dưới để xem chi tiết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TRUONG CD CAO THANG.pdf 358.543 KB